Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2013

ΜΥΣΩΝ ο Χηνεύς

Ο Μύσωνας ο Χηνεύς ήταν Έλληνας φιλόσοφος, γεννημένος στις Χηνές της Οίτης. Ήταν σύγχρονος του Σόλωνα και ο Πλάτωνας τον θεωρούσε έναν από τους επτά σοφούς, αντί του Περιάνδρου. Ο Ιππώναξ το αποκάλεσε σωφρονέστατον πάντων τῶν ανδρῶν. Πέθανε σε ηλικία 97 χρονών....
Πηγή.http://el.wikipedia/.
Σχετικά με τον Μύσωνα αναφέρετε ότι...«Έφασκε δε μη εκ των πραγμάτων τους λόγους ζητείν ου γαρ ένεκα των λόγων τα πράγματα συντελείσθαι, αλλ’ ένεκα των πραγμάτων τους λόγους»
Ερμηνεία: «Συνήθιζε να λέει ότι δεν πρέπει να ερευνούμε τα γεγονότα υπό το φως των γεγονότων. Γιατί δε γίνονται εξ’ αιτίας των επιχειρημάτων τα γεγονότα, αλλά τα επιχειρήματα προέρχονται από τα γεγονότα» .
Ειδικώς δε για τον Μύσωνα τον Χηνέα κανείς δεν έχει το δικαίωμα της κρίσεως αφού:
«Και Μύσων ον Απόλλων αν είπεν
ανδρών σωφρονέστατον πάντων».
Δηλαδή: «Και ο Μύσων που ο Απόλλων τον ανεκήρυξε ως τον σωφρονέστατο όλων των ανδρών»! (Διογένης Λαέρτιος: «Βίοι Φιλοσόφων» βιβλ. Α΄, §107)...
Περισ.βλ...clubs.pathfinder.gr/getfile.
....Εκτενές αρθρογραφία περι καταγωγής του Μύσωνα διαβάστε στο.....http://www.solon.org.gr/index.php/analektaistirias/95---a-/203-l-r.html....«Μύσων ο Οιταίος ή Μαλιεύς. Ο άγνωστος σοφός – η σχέση με την εποχή του και το διαχρονικό του μήνυμα»...
....κάποια συγράμματα θέλουν τον Μύσωνα να κατάγετε απο την Κρήτη......
...Στους Βίους Φιλοσόφων διαβάζουμε σχετικά...
[.......106 Μύσων Στρύμωνος, ὥς φησι Σωσικράτης Ἕρμιππον παρατιθέμενος, τὸ γένος Χηνεύς, ἀπὸ κώμης τινὸς Οἰταϊκῆς ἢ Λακωνικῆς, σὺν τοῖς ἑπτὰ καταριθμεῖται. Φασὶ δὲ αὐτὸν καὶ τυράννου πατρὸς εἶναι. Λέγεται δὴ πρός τινος Ἀναχάρσιδος πυνθανομένου εἴ τις αὐτοῦ σοφώτερος εἴη, τὴν Πυθίαν εἰπεῖν ἅπερ προείρηται ἐν τῷ Θαλοῦ βίῳ ὑπὲρ Χίλωνος.
Οἰταῖον τινά φημι Μύσωνα ἐν Χηνὶ γενέσθαι
σοῦ μᾶλλον πραπίδεσσιν ἀρηρότα πευκαλίμῃσι.
Πολυπραγμονήσαντα δὲ ἐλθεῖν εἰς τὴν κώμην καὶ εὑρεῖν αὐτὸν θέρους ἐχέτλην ἀρότρῳ προσαρμόττοντα, καὶ εἰπεῖν, « Ἀλλ', ὦ Μύσων, οὐχ ὥρα νῦν ἀρότρου. » « Καὶ μάλα, » εἶπεν, « ὥστε ἐπισκευάζειν. »
107 Ἄλλοι δὲ τὸν χρησμὸν οὕτως ἔχειν φασί, « Ἠτεῖόν τινά φημι· » καὶ ζητοῦσι τί ἐστιν ὁ Ἠτεῖος. Παρμενίδης μὲν οὖν δῆμον εἶναι Λακωνικῆς, ὅθεν εἶναι τὸν Μύσωνα. Σωσικράτης δ' ἐν Διαδοχαῖς, ἀπὸ μὲν πατρὸς Ἠτεῖον εἶναι, ἀπὸ δὲ μητρὸς Χηνέα. Εὐθύφρων δ' ὁ Ἡρακλείδου τοῦ Ποντικοῦ, Κρῆτά φησιν εἶναι· Ἠτείαν γὰρ πόλιν εἶναι Κρήτης. Ἀναξίλαος δ' Ἀρκάδα.
Μέμνηται δ' αὐτοῦ καὶ Ἱππῶναξ εἰπών·
Καὶ Μύσων ὃν Ὡπόλλων
ἀνεῖπεν ἀνδρῶν σωφρονέστατον πάντων.
Ἀριστόξενος δέ φησιν ἐν τοῖς σποράδην οὐ πόρρω Τίμωνος αὐτὸν καὶ Ἀπημάντου γεγονέναι· μισανθρωπεῖν γάρ.
108 Ὀφθῆναι γοῦν ἐν Λακεδαίμονι μόνον ἐπ' ἐρημίας γελῶντα· ἄφνω δέ τινος ἐπιστάντος καὶ πυθομένου διὰ τί μηδενὸς παρόντος γελᾷ, φάναι, « Δι' αὐτὸ τοῦτο. » Φησὶ δ' Ἀριστόξενος ὅτι ἔνθεν καὶ ἄδοξος ἦν, ὅτι μηδὲ πόλεως, ἀλλὰ κώμης, καὶ ταῦτα ἀφανοῦς. Ὅθεν διὰ τὴν ἀδοξίαν αὐτοῦ καὶ τὰ αὐτοῦ τινας Πεισιστράτῳ περιθεῖναι τῷ τυράννῳ, χωρὶς Πλάτωνος τοῦ φιλοσόφου. Μέμνηται γὰρ αὐτοῦ καὶ οὗτος ἐν τῷ Πρωταγόρᾳ, ἀντὶ Περιάνδρου θεὶς αὐτόν.
Ἔφασκε δὲ μὴ ἐκ τῶν λόγων τὰ πράγματα ἀλλ' ἐκ τῶν πραγμάτων τοὺς λόγους ζητεῖν· οὐ γὰρ ἕνεκα τῶν λόγων τὰ πράγματα συντελεῖσθαι, ἀλλ' ἕνεκα τῶν πραγμάτων τοὺς λόγους. Κατέστρεψε δὲ βιοὺς ἔτη ἑπτὰ καὶ ἐνενήκοντα.
Πηγή....http://webcache.googleusercontent.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...